Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas kooperatyvo „Gera mėsa“ projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0034 „Darbo našumo didinimas mėsos apdirbimo pramonėje diegiant modernias technologijas“

Kooperatyvas „Gera mėsa“ priklauso Lietuvos apdirbamajai pramonei, o pagrindinis įmonės veikla - mėsos perdirbimas ir konservavimas (10.11 klasė pagal EVRK 2 red.). Įmonė, siekdama išplėsti teikiamų paslaugų / produktų spektrą, vykdo projektą „Darbo našumo didinimas mėsos apdirbimo pramonėje diegiant modernias technologijas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0034. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Regio potencialas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 174 305,46 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė - 350 000,00 Eur Įgyvendinant projektą, bus įdiegta automatinė nepertraukiamo veikimo maltos mėsos linija su automatiniais pakavimo ir svėrimo įrenginiais. Įrangą planuojama įdiegti iki 2020 m. rugsėjo 10 d.
Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta automatinė maltos mėsos linija su automatiniais svėrimo ir pakavimo įrenginiais leis įmonei dirbti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek perspektyvoje ir tarptautinėje rinkoje.